Apie mus

UAB Padremas si?lo Jums naudotis autotransporto plovykl? paslaugomis, kurios yra ?sik?rusios Til?s g. 60 Klaip?da. Nuo 2000-uj? met? s?kmingai vystome autotransporto plovykl? tinkl?, dirba kvalifikuoti meistrai ir plov?jai, tod?l utikriname kokybik? ir greit? darb? atlikim?. M?s? plovykloje plaunama su automatiniais epe?iais ir rankomis. Taip pat plauname special? autotransport?, variklius i viraus ir apa?ios, laiv? detales. Veikia atskira lengv?j? automobili? plovykla (ior?s plovimas rankomis, siurbliavimas, cheminis salono valymas). Teikiame technin? pagalb? kelyje ir transportuojame visoje Lietuvoje. Galite isinuomoti mini ekskavatorius su operatoriumi ?vairiems lauko darbams. Si?lome ?mon?ms pasirayti sutartis su plovykla.