PIEZ?MES

Citi viena darbinieka darbi – 1 stunda 100 Lt
Sertifik?ta izsniegšana 15 Lt
Cena cisternas mazg?šanai no iekšpuses ir atkar?ga no vest? produkta sast?va l?guma
Transporta pakalpojumi pils?tas robež?s 120 Lt
Aiz pils?tas robež?m transport?šana (izsaukšana, iekraušana neizmantojot kr?nu (izkraušana irk?auta cen?) 120 Lt + 2 Lt/km