Us?ug lawety, pomoc techniczna na drodze

1.  Pomoc techniczna w drodze 24 GODZINY w K?ajpedzie (Klaip?da) – 120 Lt / 34.75 € (z VAT);
2.  Pomoc techniczna w drodze 24 GODZINY na ca?ej Litwie i za granic? – 120 Lt / 34.75 € + 2 Lt / 0.58 € / km (z VAT);
3.  Dostarczenie i zwrócenie autotransportu w przypadku wynaj?cie koparki – 120 Lt / 34.75 € (z VAT)

Telefon dla otrzymania informacji, wywo?ania i rezerwacji:
Kom. +370 699 40 444
+370 657 92 800