UWAGI

Inne roboty wykonywane przez jednego pracownika – 1 godzina 100 Lt
Wydanie certyfikatu 15 Lt
Cena mycia wnętrza cystern zależy od składu przewożonego produktu umowna
Usługi transportu w granicach miasta 120 Lt
Transport za miastem (wywołanie, załadowanie bez dźwigu (wyładowanie wliczone)) 120 Lt + 2 Lt/km