Transport specjalistyczny

Samochód do przewozu paliwa bez przyczepy
100 Lt
Samochód do przewozu paliwa z przyczepą 140 Lt
Mycie cystern wewnątrz (jednej pokrywy-sekcji) od 100 Lt
Laweta bez przyczepy 100 Lt
Laweta z przyczepą 150 Lt
Mycie koparki z zewnątrz 110 Lt