Evakuatora pakalpojumi, tehnisk? pal?dz?ba ce??

1. Tehnisk? pal?dz?ba ce?? VISU DIENNAKTI Klaip?das pils?t? – 120 Lt / 34.75 € (ar PVN);
2. Tehnisk? pal?dz?ba ce?? VISU DIENNAKTI vis? Lietuv? un aiz t?s robež?m – 120 Lt / 34.75 € + 2 Lt / 0.58 € / km (ar PVN);
3. Iznom?jot ekskavatoru, autotransporta atvešana un aizvešana – 120 Lt / 34.75 € (ar PVN)

T?lru?i jaut?jumiem, izsaukšanai un rezerv?cijai:
Mob. +370 699 40 444
+370 657 92 800